2020

Emitent nie publikował prognoz finansowych za okres od 01.01.2020