Profil Działalności

LUG S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej LUG S.A. - lidera wśród polskich producentów profesjonalnych opraw oświetleniowych. Firma funkcjonuje na rynku od 1989 roku i przez ten czas przeszła dynamiczne przemiany: od małej lokalnej firmy do nowoczesnej spółki akcyjnej, która kształtuje nowatorskie rozwiązania oświetleniowe

W 2008 roku Grupa LUG S.A. poszerzyła się o spółkę LUG Light Factory Sp. z o.o. zajmującą się produkcją opraw oświetleniowych oraz spółkę LUG GmbH działającą na rynku niemieckim. W kolejnych latach powstały kolejne dwie spółki: w 2012 roku LUG do Brasil Ltda. z siedzibą w Sao Paulo i LUG Lighting UK Ltd, którą Grupa założyła w 2013 roku w Wielkiej Brytanii. W 2017 roku Grupę zasiliły dwie nowe spółki: działająca na rynku argentyńskim spółka powiązana LUG Argentina SA oraz technologiczna spółka zależna BIOT Sp.  z o.o. z siedzibą w Nowym Kisielinie. Rok 2018 był okresem kolejnej ekspansji, tym razem na rynku tureckim. Grupa Kapitałowa LUG S.A. poszerzyła się o spółkę LUG Turkey. W 2019 roku zawiązano spółkę ESCOLIGHT Sp. z o.o., w 2020 roku LUG Services Sp. z o.o. Całkowitym udziałowcem spółek zależnych: LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH oraz LUG Lighting UK Ltd. jest LUG S.A. W skład Grupy Kapitałowej LUG S.A. wchodzi również spółka T.O.W. Ukraina, której działalność jest obecnie zawieszona.

Grupa LUG S.A. działa w segmencie profesjonalnej techniki świetlnej o wysokich wymaganiach technicznych i użytkowych. Portfolio LUG obejmuje szereg grup opraw oświetleniowych infrastrukturalnych, przemysłowych i dekoracyjnych. Produkty te łączą nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością i znakomitymi parametrami świetlnymi, dzięki czemu spełniają wymagania rynku unijnego i zaspokajają upodobania użytkowników. Wszystkie oprawy marki LUG posiadają certyfikaty jakości, potwierdzające wykonanie opraw według standardów europejskich. Nad utrzymaniem trwałego zadowolenie klienta i wysokim poziomem usług oraz produktów czuwają procedury systemu jakości ISO 9001:2000.

LUG jest laureatem licznych konkursów tj. iF Design Award, Dobry Wzór, Lubuski Lider Biznesu, Lubuski Lidera Innowacji, Diament Forbesa, Gazele Biznesu, Smok Biznesu, nagroda Fair Play, Europejska Firma, EU Standard i wiele innych.

Grupa LUG posiada trzy zakłady produkcyjne. Dwa z nich są zlokalizowane w Zielonej Górze (siedziba LUG na ulicy Gorzowskiej 11 oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe w Nowym Kisielinie). Trzeci zakład utworzony w ramach działalności spółki powiązanej Grupy: LUG Argentina SA mieści się w Posadas, w Argentynie.