WZA

Udostępniając Państwu zakładkę WZA pragniemy zapewnić wszystkim użytkownikom naszego serwisu łatwy i nieograniczony dostęp do wszelkich informacji dotyczących zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółki LUG S.A.

W celu zapoznania się z poszczególnymi dokumentami wybierz w bocznym menu datę właściwego zgromadzenia i pobierz plik    w formacie PDF.

Regulamin WZ LUG S.A.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce LUG S.A.