Dokument informacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z Dokumentem Informacyjnym LUG S.A. sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY (pdf)

Elektroniczna wersja Dokumentu Informacyjnego jest publikowana jedynie w celach informacyjnych. Dokument Informacyjny w wersji drukowanej udostępniony jest  w siedzibie Spółki - ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra.