Władze

Zarząd LUG

Ryszard Wtorkowski

Prezes Zarządu

Życiorys

Mariusz Ejsmont

Wice-Prezes Zarządu,
Dyrektor Techniczny

Życiorys

Małgorzata Konys

Członek Zarządu, 
Dyrektor Finansowy

Życiorys

Rada nadzorcza

Iwona Wtorkowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Życiorys

Renata Baczańska

Członek Rady Nadzorczej

Życiorys

Eryk Wtorkowski

Członek Rady Nadzorczej

Życiorys

Zygmunt Ćwik

Członek Rady Nadzorczej

Życiorys

Szymon Zioło

Członek Rady Nadzorczej

Życiorys