Emisja akcji serii C

W dziale Emisja akcji serii C Centrum wiedzy LUG znajdują się najważniejsze informacje dotyczące ostatniej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

  • Harmonogram realizacji prawa poboru akcji serii C