ZWZA 28.06.2023

Dokumenty

 WYNIKI GŁOSOWANIA:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce LUG S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia: