ZWZA 17.06.2016

Dokumenty

Wyniki głosowania

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

 

Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Seria A

4 320 000

60,01%

4 320 000

60,01%

Seria B

1 438 856

19,99%

1 438 856

19,99%

Seria C

1 439 714

20,00%

1 439 714

20,00%

Suma

7 198 570

100%

7 198 570

100%