NWZA 15.02.2010

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

 

Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Seria A

27 000 000

75%

27 000 000

75%

Seria B

8 992 850

25%

8 992 850

25%

Suma

35 992 850

100%

35 992 850

100%