NWZA 09.02.2011

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

 

Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

Seria A

108 000 000

60,01%

108 000 000

60,01%

Seria B

35 971 400

19,99%

35 971 400

19,99%

Seria C

35 992 850

20,00%

35 992 850

20,00%

Suma

179 964 250

100%

179 964 250

100%