ZWZA 27.06.2024

Dokumenty

 WYNIKI GŁOSOWANIA:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Spółce LUG S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia: