Działalność charytatywna

Działalność charytatywna Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Działamy globalnie, ale pamiętamy również o swoim lokalnym otoczeniu. Inicjatywy związane z pomocą osobom chorym czy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej znajdują nasze zainteresowanie i wsparcie. Dbamy o wysokie standardy i harmonię funkcjonowania  w otoczeniu. Wspieramy również działalność sportową i kulturalną, promujemy pasje i zainteresowania naszych Pracowników, aby pokazac innym jak wiele możliwości czeka na nich kazdego dnia.

Nasza działalność charytatywna i mecenat sportu zostały docenione przez lokalne organizacje i władze na przestrzeni lat:

 

Wspieramy następujące wydarzenia:

 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

 • Fundacja Piętro Wyżej - Dzień Dziecka w Wiechlicach

 • BOŻONARODZENIOWA AKCJA "BOMBKI" DLA DZIECI Z POWIATOWEGO DOMU DZIECKA W ŻARACH

 • LUG gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

 • Ogólnospołeczna Fundacja dla Dzieci Bezdomnych „BETLEJEMKA”

 • ZRZESZENIE SPORTOWO-REHABILITACYJNE "START"

 • POWIATOWY DOM DZIECKA W ŻARACH

 • PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS PRZY PARAFII PW. Św. JADWIGI ŚLĄSKIEJ – świetlica w Koźli

 • FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

 • FUNDACJA „DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM”

 • FUNDACJA PRZYJACIÓŁ DZIECI "ARIADNA"

 • POMORSKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU "DOM SAMOTNYCH MATEK Z DZIEĆMI I OSÓB STARSZYCH"

 • SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

 • FUNDACJA „NA RATUNEK DZIECIOM Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ"

 • FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO"

 • FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z GRODZIEŃSZCZYZNY

 • SPONSORING IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu