Różnorodność

 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. działa aktywnie na kilku kontynentach i prowadzi sprzedaż produktów oświetleniowych do 75 krajów świata.

W międzynarodowym środowisku w jakim działamy, ważny jest szacunek dla różnych poglądów i postaw osób zatrudnionych w spółkach należących do Grupy. W zespole pracującym na sukces Grupy Kapitałowej LUG S.A. obecni są przedstawiciele wielu narodowości.

Miejsce pracy jest polem, na którym dochodzi do interakcji ludzi o różnej płci i w różnym wieku. Na dzień 31.12.2022 roku średnia wieku w LUG wynosiła 40 lat 5 m-cy. W naszym zespole doceniamy zarówno doświadczonych pracowników jak i świeże spojrzenie młodych ludzi wchodzących dopiero na rynek pracy. Na ostatni dzień roku kobiety stanowiły 42% pracowników, 58% natomiast mężczyźni.

O możliwości zatrudnienia w spółkach Grupy Kapitałowej LUG S.A. decydują kwalifikacje i umiejętności. Niepełnosprawność nie jest postrzegana jako przeszkoda. Wśród pracowników spółek Grupy zatrudnione są osoby o różnym stopniu naruszenia sprawności organizmu: lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zarówno w obszarze administracji jak i produkcji pracują osoby głuchonieme, jak również poruszające się na wózkach inwalidzkich. Obiekty spółki dostosowane są architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W roku 2009 Spółka LUG Light Factory należąca do Grupy Kapitałowej LUG S.A. została laureatem pierwszej edycji konkursu urbanistycznego „Zielona Góra bez barier” organizowanego przez Urząd Miasta Zielona Góra.