Promocja zdrowego stylu życia

Pracownicy są jedną z głównych wartości Grupy Kapitałowej LUG S.A. Wspieramy ich rozwój w obszarze edukacji, szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji, ale również w rozwijaniu zainteresowań i pasji. Rozumiemy jak ważne jest zdrowie naszych Pracowników stąd szereg inicjatyw w których bierzemy udział:

  • wspieramy naszych zawodników startujących w zawodach sportowych dostarczając np. stroje sportowe;
  • sponsorujemy wydarzenia sportowe (np. bieg Winobraniowy);
  • zapewniamy naszym Pracownikom stały dostęp do świeżych jabłek na stołówkach;
  • w połowie 2023 roku oddaliśmy do użytku dla naszych Pracowników siłownię LUG, która mieści się w siedzibie LUG w Zielonej Górze;
  • organizujemy kilka razy w tygodniu zajęcia sportowe z wykwalifikowanym trenerem dla chętnych Pracowników;
  • jesteśmy w trakcie programu wymiany wody butelkowanej na filtrowaną.


Osiągnięcia sportowców LUG są promowane wśród wszystkich Pracowników, by zachecić ich do podjęcia własnych wyzwań i dbania o zdrowie.