IWONA WTORKOWSKA

Iwona Wtorkowska jest związana z firmą LUG od momentu jej powstania. Początkowo była wspólnikiem w LUG Wtorkowski i Spółka. W latach 2001 – 2007 pełniła funkcję Prokurenta w LUG Sp. z o.o., a w latach 2003 – 2007 była również Pełnomocnikiem Zarządu LUG S.A.. Po przekształceniu firmy w spółkę akcyjną została wybrana przez Walne Zgromadzenie na Przewodniczącą Rady Nadzorczej LUG S.A. i nieprzerwanie pełni tę funkcję do dziś. Jako osoba fizyczna prowadzi działalność pod nazwą LUNA Wtorkowscy Spółka Jawna. Spółka jest odpowiedzialna za proces rekrutacji, dobór kadr i obsługę kadrowo-płacową zgodną z polityką firm LUG S.A. i LUG Light Factory Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 1 sierpnia 2008 roku. Dodatkowo, na podstawie tej umowy, Pani Iwona Wtorkowska jest Prokurentem LUG Light Factory Sp. z o.o.

Iwona Wtorkowska posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne: ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze. Ponadto jest absolwentką licznych kursów i szkoleń dla członków Rad Nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezalezności.

 Kariera zawodowa Iwony Wtorkowskiej:

  • 1994 – 2001:      Wspólnik w LUG Wtorkowski i Spółka s.c.,
  • 2001 - 2007:       Prokurent w LUG Sp. z o.o.,
  • 2003 - 2007:       Pełnomocnik Zarządu ds. ISO,
  • 2007 i obecnie:   Przewodnicząca Rady Nadzorczej LUG S.A.,
  • 2008 i obecnie:   Prokurent LUG Light Factory Sp. z o.o.