RYSZARD WTORKOWSKI

Ryszard Wtorkowski od początku swojej kariery zawodowej związany jest z firmą LUG. W listopadzie 1989 roku założył spółkę cywilną LUG, której został wspólnikiem. Od tej pory konsekwentnie pracował nad budową Grupy Kapitałowej LUG S.A.

W roku 2001 spółka cywilna została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której w latach 2002-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Po zmianie formy prawnej LUG Sp. z o. o. na spółkę akcyjną we wrześniu 2007 roku, Ryszard Wtorkowski został Prezesem Zarządu LUG S.A. Obecnie jest także Prezesem LUG Light Factory Sp. z o. o.

Ryszard Wtorkowski aktywnie wspiera liczne organizacje integrujące środowisko biznesu, nauki i rynku kapitałowego. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Członka Zarządu Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Od września 2008 roku jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. W maju 2011 roku otrzymał nominację na Kanclerza Loży Lubuskiej Business Centre Club i pełnił tę funkcję będąc jednocześnie Wiceprezesem Zarządu BCC do lutego 2013 roku. W styczniu 2012 roku Ryszard Wtorkowski został Menadżerem Roku 2011 w plebiscycie Gazety Lubuskiej, a w marcu 2012 roku został Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracji Zielonogórskiej. W 2014 roku otrzymał tytuł Menadżera Roku Branży Elektrotechnicznej w kategorii: producent. W tym samym roku otrzymał również nagrodę Prezydenta Miasta Zielona Góra jako Człowiek 25lecia Zielonogórskiej Gospodarki.

Ryszard Wtorkowski z wykształcenia jest elektronikiem. Kwalifikacje zawodowe podnosił na wielu kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania, logistyki, finansów budżetu oraz wyceny wartości przedsiębiorstw, a także z negocjacji i public relations.

Kariera zawodowa Ryszarda Wtorkowskiego:

  • 1989 - 2001 - Założyciel i wspólnik LUG Wtorkowski i Spółka s.c., 
  • 2001 - 2007 - Prezes Zarządu LUG Sp. z o.o.,
  • 2007 i obecnie - Prezes Zarządu LUG S.A. oraz LUG Light Factory Sp. z o.o.
  • 2011 - 2013 - Kanclerz Lubuskiej Loży BCC i Wiceprezes Zarządu BCC
  • 2016 i obecnie - V-ce Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo - Handlowej